Wednesday, August 27, 2014

சென்னையில் நான்......! (8)

சென்னையில் நான்......! (8)சென்னையில் ஊடகத்துறை நண்பர்களை, சகோதரர்களை  சந்தித்தபோது, அவர்களுடன் சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் இதோ உங்கள் பார்வைக்கு,....செய்தி வாசிப்பு அறையில்...தம்பி சீனுவுடன்... (புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி)


தோழி சாந்திவுடன் (தந்தி டி.வி.)


தம்பி திவ்யவிக்னேஷ்வுடன் (ஜெயா டி.வி.)


சகோதரர் கண்ணனுடன்...
செய்தி வாசிப்பு அறையில்...


செய்தி வாசிப்பு அறையில்...


செய்தி தயாரிப்பு அறையில் தம்பி சீனி, சகோதரர் ராஜேந்திரன், ஆகியோருடன்..(ஜி டி.வி.)


சகோதரர் ஆனந்த்துடன் (ராஜ் டி.வி.)


சகோதரர் ஆனந்த்துடன் ( மற்றொரு படம்  ( ராஜ் டி.வி.)


எஸ்.ஏ.அப்துல் அஜீஸ்
======================

No comments: